Apakah Maksud Status Tempahan Dalam Sistem AVANA

Di dalam sistem tempahan AVANA, anda akan melihat beberapa status bayaran seperti yang ditunjukkan di bawah.

111111.PNG

Berikut adalah keterangan untuk setiap status pesanan yang dibuat oleh pelanggan:

Belum Lengkap - Pelanggan telah klik butang Bayar tetapi tidak melengkapkan sebarang maklumat dan bayaran lagi.

Dibayar – Pesanan telah lengkap dan telah dibayar.

Dihantar - Pesanan telah dibayar dan dihantar kepada pelanggan.

Dipulangkan - Pesanan telah dipulangkan semula oleh pelanggan. Anda harus mengemaskini sendiri maklumat ini.

Belum bayar - Status ini adalah untuk pesanan yang menggunakan Manual Payment.

Dibatalkan - Pesanan telah dibatalkan. Anda harus mengemaskini maklumat ini sendiri.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk