Adakah AVANA Mempunyai Payment Gateway

Ya, AVANA mempunyai beberapa pilihan payment gateway yang boleh digunakan oleh penjual kami iaitu PayPal, MOLPay, perbankan internet, Kad Kredit AVApay dan Manual Bank-in Payment. 

PayPal, MOLPay, perbankan internet dan Kad Kredit AVApay mempunyai yuran transaksi tambahan manakala Manual Bank-in Payment memerlukan pembeli untuk memuat naik bukti bayaran setelah mereka membuat bayaran dalam sistem.

Lihat Caj transaksi - DI SINI

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk