Adakah AVANA Mempunyai Payment Gateway

Ya, AVANA mempunyai beberapa pilihan payment gateway yang boleh digunakan oleh penjual kami iaitu PayPal, MOLPay, dan Online Payment. 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk