Sistem Notifikasi untuk Dashboard AVANA

Kini, anda tidak perlu risau lagi mengenai tetapan di papan pemuka AVANA. Dengan sistem notifikasi AVANA yang baru, anda akan diingatkan untuk mengisi tetapan yang masih belum lengkap dalam papan pemuka AVANA. Apabila anda log masuk ke dalam papan pemuka AVANA, anda akan melihat butang ikon loceng seperti yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah:

a.PNG

Di sini, anda boleh melihat senarai perkara yang anda masih belum lengkapkan.

b.PNG

 

Anda boleh klik pada mana-mana perkara di dalam senarai tersebut dan anda akan dibawa ke halaman yang berkaitan. Contohnya, anda klik pada Tambah produk pertama anda.

b.PNG

Di sini, anda telah dibawa ke halaman Produk untuk anda mula menambah produk ke kedai anda. 

c.PNG

Mudah, kan? Anda boleh menyemak notifikasi untuk tetapan anda bila-bila masa saja. 

 Apabila anda telah selesai dengan semua tetapan, skrin ini akan keluar di papan pemuka anda. :)

1.PNG

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk