Bagaimana Untuk Menambah Halaman Webstore

Maklumat seperti About Us dan Terms & Condition telah dipindahkan kepada tab baru di papan muka baru yang dipanggil Pages.

Di sini anda boleh menambah lima halaman di webstore anda untuk berkongsi lebih banyak maklumat tentang perniagaan anda.

Untuk memulakan tetapan ini, pergi ke Dashboard > Webstore > Pages.

Di sini anda boleh menambah tajuk di halaman anda dan mengisi maklumat yang berkaitan.

Di sini, halaman baru telah ditambah iaitu Hubungi Kami.

Sebaik sahaja anda klik Save, anda akan lihat halaman baru ini di webstore anda.

 

 

***Ciri ini eksklusif hanya untuk Pengguna Premium

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk